DESTEK ALIN
0224 451 16 21

HİZMETLERİMİZ

Devlet Hibeleri Danışmanlığı

Turizm Yatırım Ve Teşvik Belgesi

Turizm belgeleri , yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi için önemlidir.

Turizm tesislerine turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgelerinin verilmesi ile bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartlara, işletmecilik esaslarına, uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Firmamız;

- Turizm Yatırım Belgesi
- Turizm Teşvik Belgesi
- Turizm İşletme Belgesi
- Doğrudan turizm işletme belgesi
- Belge Devir İşlemleri

konularında A’dan Z’ye tüm işlemlerinizi titizlikle sonuca ulaştırır. Kaliteli bir yatırım için belgelerinizi almayı ve bizi aramayı ihmal etmeyin.
Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgesi

1-Dahilde İşleme İzin Belgesi

İmalat / İhracat yapan firmaların hammadde maliyetlerini azaltmaları Dahilde İşleme İzin Belgesi vasıtasıyla mümkün olmaktadır.

Hammadde ister yurtiçinden, ister yurtdışından temin edilsin, bu belgeyi almakla KDV, gümrük vergisi, ve KKDF ödemeden hammadde temin edilmesi mümkündür. İthalat esnasında vergiler kadar teminat ilgili gümrüğe yatırılmakta, imalat ve ihracat işlemlerinin bitiminde ilgili ihracatçı birliğinde ihracat taahhüdü kapatılarak, yatırılan teminat geri alınmaktadır. Destekten yararlanmak için ihracatın bizzat firma tarafından yapılması şart değildir, aracı ihracatçı vasıtası ile de yapılabilir. Bu durumda da ayrı bir izin almaksızın söz konusu desteklerden yararlanılabilir.

Firmamız belge alımı için gerekli proje çalışmasının E-imza ile hazırlanması, yurtiçi alım faturalarının girilmesi ve belge kapatılması işlemlerinin yanı sıra Ekonomi Bakanlığı ile bağlı bulunulan ihracatçı birliği nezdinde belge takip işlemlerini de yapmaktadır.

2-Hariçte İşleme İzin Belgesi

Hariçte işleme faaliyeti; serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihraç edilmesi ve bu faaliyetler sonucunda elde edilen ürünlerin, gümrük vergilerinden tam veya kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ve ikili veya çok taraflı ticaret anlaşmaları çerçevesinde bazı işlem görmüş ürünler için konulmuş veya konulacak olan gümrük vergisi muafiyeti içeren hükümler saklı kalmak kaydıyla, yeniden serbest dolaşıma girmesi ve standart değişim sistemi kapsamında ithali ile ilgili faaliyetleri kapsar.

Hariçte İşleme; işleme faaliyeti özelliğine göre Hariçte İşleme İzin Belgesi ve Hariçte İşleme İzni olarak farklılık gösterir. Hangi sektörlere izin ya da belge düzenleneceği konusunda bizden bilgi alabilirsiniz.

Hariçte İşleme İzin Belgesi ile işleme faaliyeti yurt dışında yapılırsa ihraç ettiğiniz malzeme işlendikten sonra işlenmiş ürünü ithal ederken KDV ve gümrük vergisinden muaf tutulursunuz.

Eğer KDV ve gümrük vergisinden muaf olmak isteyen ve ihracat yapan bir firma iseniz bu belgeyi alarak daha uygun bir maliyetle üretiminizi yurt dışında yapabilirsiniz.

- Yeni belge alımı
- Revize İşlemleri
- Belge kapatma işlemleri

Firmamız tarafından tüm listeler ve proje formları hazırlanarak evraklarınız belgeye dönüştürülür.
Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak isteyen firmalar bu belgeyi alabilirler. Bu belgenin amacı ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmektir.

Bu uygulamadan belgeli ve belgesiz işlemler olarak 2 şekilde faydalanılabilir. Detaylı bilgi için lütfen arayınız.
İhracat Danışmanlığı

Regata Danışmanlık, dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan ihracat desteklerinden faydalanmaları konusunda teknik destek hizmeti sağlamaktadır.
Turquality Danışmanlığı

TURQUALITY®, Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir.

Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

TURQUALITY® hakkında daha fazla bilgi ve destek almak için, uzmanlarımıza başvurunuz.
Kalkınma Ajansı Destekleri

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan KOBİ destek programları arasında en kapsamlı desteği veren Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınma odaklı çalışan en önemli kurumlar arasında yer almaktadırlar. Kalkınma Bakanlığı bünyesinde, Türkiye’de bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bütün bölgelerde sosyo-ekonomik kalkınma girişimlerini başlatmak ve desteklemek, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltarak bölgelerin ulusal kalkınma ve rekabet gücüne katkılarını artırmak amacıyla kurulan Kalkınma Ajanslarının sayısı bugün 26’yı bulmuştur.

Kalkınma Ajansları Ortak Konuları

Kalkınma Ajansları belirledikleri illere ve bölgelere özel farklı ihtiyaç konularında hibe çağrısına çıkmaktadır. Kalkınma Ajanslarını genel olarak ele aldığımızda bugüne kadar çağrıya çıkan bir çok Kalkınma Ajansı'nda aşağıda ki konuların yer aldığını görülmüştür;

- Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma,
- İşletmelerin yatırım, modernizasyon ve kapasite arttırım faaliyetlerini desteklemek
- Verimlilik ve rekabet gücünün arttırılmasının,
- Kurumsallaşmanın teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.
- İşletmelerin marka, patent, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin iyileştirilmesi yoluyla kalite ve rekabet güçlerinin arttırılması,
- İşletmelerde kalite güvence sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin alınmasının sağlanarak hizmet ve ürün kalitesinin arttırılması,
- Turizmde hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve ürün çeşitlendirilmesi,
- Turizme yönelik altyapıyı geliştirmek,
- İstihdam arttırıcı ve çevreye duyarlı projeler,
- İşletmelerin pazarlama ve dış ticaret kapasitesinin iyileştirilmesi.

Bölgesel kalkınmaya hız kazanmak amacıyla, kendi bölgelerinde faaliyet gösteren KOBİ’leri yatırım gerçekleştirmek hususunda teşvik eden ajanslara 2008 yılından bu yana toplam 13.965 proje başvurusu yapılmış, 2.462 proje desteklenmiş ve 521,1 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir. Desteklenen Projelerden biri sizin projeniz olsun istiyorsanız tek yapmanız gereken bizimle irtibata geçmek. İşletmenizin faaliyet gösterdiği ilde çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansının hibe teklif çağrılarını takip ederek yatırım fikrinizi anlatan projenizi sizin için hazırlıyoruz. Kalkınma Ajansları destekleri hakkında detaylı bilgi almak ve bu desteklerden yararlanmak için bizimle irtibata geçmeyi unutmayın.

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Burdur, Isparta
Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Bilecik, Bursa ,Eskişehir
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon
Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Batman, Mardin, Şırnak, Siirt
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Aydın, Denizli, Muğla
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Adıyaman, Gaziantep, Kilis
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) İzmir
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Çankırı, Kastamonu,Sinop
Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) Afyonkarahisar, Kütahya,Manisa, Uşak
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kayseri, Sivas, Yozgat
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars
Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA) Ankara
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Bartın, Karabük, Zonguldak
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Adana, Mersin
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Bitlis, Hakkâri, Muş, Van
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Bolu, Düzce, Kocaeli,Sakarya, Yalova
Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli
Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Balıkesir, Çanakkale
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) İstanbul
Karacadağ Kalkınma Ajansı (KARACADAĞ) Diyarbakır,Şanlıurfa
Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Bayburt, Erzincan, Erzurum
Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Karaman, Konya
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Amasya, Çorum, Samsun, Tokat
Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Edirne, Kırklareli, Tekirdağ


TKDK-IPARD Destekleri

Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektöründeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisini güçlendirmesine, rekabet gücünün arttırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam arttırıcı projeler desteklenmektedir. 12. Başvuru Çağrı ilanı kapsamında desteklenecek tedbirler, alt tedbirler ve eksen bazında dağıtılacak toplam destek bütçesi aşağıdadır.12. çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır. Her ilden her alt tedbir kapsamında başvuru alınabilecektir.IPARD UYGULAMA İLLERİ

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

1. Teknogirişim Sermayesi Desteği

Teknogirişim Sermayesi Destek Programı; yüksek eğitimli ve nitelikli gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerinin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçların değerlendirilmesini kapsar.

• Programa https://biltek.sanayi.gov.tr adresindeki Ar-Ge web portalı üzerinden e-devlet şifresiyle başvuru yapılır.
• Programdan sadece, kriterlere uygun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanır. Yabancı uyruklu ve/veya Türkiye’de geçici süre olarak bulunan ve kendilerine geçici olarak T.C. Kimlik Numarası verilenler programdan yararlanamaz.
• Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
• Girişimci, farklı iş fikri ile birden fazla başvuruda bulunamaz.
• Daha önce destek almış bir girişimci tekrar başvuru yapamaz.
• Başvuru ve değerlendirme süreçleri, başvuruda istenen öğrenim durumu ve diğer belgeler, destek kapsamında karşılanan ve karşılanmayan giderler ve diğer tüm ayrıntılar için “Uygulama Usul ve Esaslar” ve “Ön Başvuru ve İş Planı Hazırlama Kılavuzu” adlı dokümanlar muhakkak incelenmelidir.

Ödemeler

Destek süresi 12 ay olup, süreç Bakanlık ile girişimci arasında sözleşme imzasıyla ile başlar. Destek bir defaya mahsustur. Destek bütçesi en fazla 100.000 TL’dir ve bütçenin nihai hali sözleşme imzası sırasında verilir. Destek, ön ödemeli ve % 100 hibe şeklindedir. Ödemeler bütçenin nihai haline göre genellikle 2 taksit halinde ödenir. İlk taksit sözleşme imzasından sonra, ikinci taksit ise ilk denetimden sonra ödenir.

Destek Kapsamında Bulunan Gider Kalemleri

• Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri,
• Sarf malzemesi giderleri
• Personel giderleri,
• Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri (Toplam bütçenin %20'sini geçemez),
• Genel işletme giderleri.

2. SAN-TEZ Programı

05 Temmuz 2007 tarih ve 26573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı, sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve Teknoloji kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak, üniversitelerimizle işbirliği içinde çözme alışkanlığı kazanmalarını sağlayacağı gibi, üniversitelerde ticarileşebilir ürüne yönelik çalışma yürüten akademisyenlerin de bu çalışmalarını katma değere dönüştürmelerine olanak sağlayacak bir destek mekanizmasıdır.

San-Tez Programının Amacı

SAN-TEZ Programının amacı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.

Projelere Sağlanan Destek Oranı

Desteklenmesine karar verilen San-Tez projesinin toplam bütçesinin %75’i Bakanlığımızca teminatsız ve hibe olarak karşılanmakta olup, toplam proje bedelinin %25’inin proje ortağı kuruluş tarafından dönemler halinde nakdi olarak karşılanması beklenmektedir.

Proje Başvuru ve Değerlendirme

San-Tez Proje başvuruları yılda iki defa kabul edilmektedir. Son başvuru tarihleri her yılın Mart ve Ağustos aylarının 15’i olup bu tarihin hafta sonuna gelmesi halinde takip eden mesai günü sonuna kadar proje kabulü yapılmaktadır. Proje başvuru dönemini takip eden ay içerisinde projeler konusunda uzman akademisyenlerden oluşturulan en fazla 5 kişilik bir komisyon tarafından incelenmekte, ayrıca başvuru sahibi proje yöneticisi ve proje ortağı işletme de değerlendirmeye davet edilerek objektif kriterlere göre değerlendirme yapılması sağlanmaktadır

2. Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin tanıtımı ve pazarlanması için ülkemizde yerleşik kuruluşlara destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Kapsamı

Program kapsamında, yurt içinde yerleşik kuruluşların; kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin veya prototiplerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımı ve pazarlanmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Destek Kapsamına Giren Projeler

• San-Tez Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Teknogirişim Sermayesi Desteği Projeleri: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Teydep Projeleri: TÜBİTAK
• Girişimcilik Aşamalı Destek Programı: TÜBİTAK:
• Öncelikli Alanlar Ar-Ge Programı: TÜBİTAK
• Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı: KOSGEB
• Ar-Ge Proje Destekleri: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
• BOREN Projeleri: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
• AB Destekli Ar-Ge Projeleri:
• Diğer Kamu Destekli Ar-Ge Projeleri

Destek Tutarı

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin 50.000 TL’ye kadarı,
Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katılım bedelinin ise 25.000 TL’ye kadarı,
Bakanlıkça hibe olarak karşılanacaktır.

4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgesi; yeni veya ileri teknolojide mal ve hizmet üretmek isteyen girişimcilerin, araştırmacı ve akademisyenlerin sınaî ve ticari faaliyetlerini üniversitelerin yanında veya yakınında yürütebilmelerine ve bu üniversitelerden yararlanabilmelerine imkan vermek için kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerdir. Amacı;

Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörleri arasında işbirliği sağlanarak;

• Ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknolojik bilgi üretilmesi,
• Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,
• Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi,
• Verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
• Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi,
• Teknoloji yoğun yatırım ve girişimciliği desteklemek,
• Araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak,
• Teknoloji transferine katkıda bulunmaktır.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlara Yönelik Avantajlar :

• Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 2023 yılı sonuna kadar gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet
• Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personel ücretlerine ilişkin 2023 yılı sonuna kadar her türlü vergiden muafiyet
• Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personel ücretlerine ilişkin 5 yıl süre ile SSK işveren payının %50 muafiyeti
• Bölgede üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti

Üniversite ve Kamu Kurum ve Kuruluşları Personeli İstihdamı ile İlgili Sağlanan Avantajlar:

• Çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalışma hakkı
• Öğretim elemanlarının elde ettiği gelirlerin üniversite Döner Sermaye kapsamı dışında tutulması
• Öğretim elemanlarının yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile şirket kurabilme, kurulu bir şirkete ortak olabilme ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilme hakkı