DESTEK ALIN
0224 451 16 21

HİZMETLERİMİZ

Diğer Hizmetlerimiz

CE Belgesi Danışmanlığı

CE BELGESİ (İŞARETİ), ürünün AB içerisinde serbestçe dolaşımını sağlayan, 1 Ocak 2004 itibariyle Türkiye iç pazarında da kullanılma zorunluluğu olan belgedir. İthalatçı ithal ettiği ürünlerin AB normlarına uygun olduğunu belgelemek zorundadır. CE işareti 'Conformite European' kelimelerinin kısaltılmasıdır ve literatürde anlamı 'European Conformity' , Avrupa Normlarına Uygunluktur CE Belgesi (İşareti), ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir.

Hizmet Verilen Direktifler

93/42/EEC Medikal Cihazlar Yönetmeliği
2006/42/EC Makine Emniyet Yönetmeliği
97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar
2006/95/EEC Alçak Gerilim Cihazları
2004/108/EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
87/404/EEC Basit Basınçlı Kaplar
89/106/EEC Yapı Malzemeleri
90/396/EEC Gaz Yakan Cihazlar
92/42/EEC Sıcak Su Kazanları
95/16/EC Asansörler
2000/14/EC Açık Alan Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu


Tüm direktiflerde üretim yapan firmaların ce markalama / belgelendirme yapması zorunludur. CE belgesi denetimi ilgili bakanlıkların il müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. CE belgesi olmadan üretim yapan firmalara cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.
E-İmza İşlemleri

E-İmza Nedir?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.

E-İmza'nın Kullanım Alanları

- Kamu kurumlarıyla yapılan işlemlerde
- E-devlet uygulamalarında
- Bireysel veya kurumsal bankacılık işlemlerinde
- E-ticaret uygulamalarında
- E-belediye uygulamalarında
- Finansal işlemlerde
- Sigortacılık işlemlerinde
- Bankacılık sektöründe
- Elektronik sözleşmelerde
- Elektronik postalarda
- Elektronik fatura
- Elektronik muhasebe uygulamalarında
- Güvenli bağlantı uygulamalarında
Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi

İthalat ve ihracat yapan firmalara, eksik bilgi ve/veya belgeyle beyan, A.TR düzenleme, götürü ve kısmi teminat uygulamaları, Dâhilde İşleme Rejimi çerçevesinde indirimli teminat uygulamasından faydalanabilme gibi hak ve uygulamalar ile işlemlerin Gümrük İdarelerinde daha süratli gerçekleştirilebilmesini sağlayan Gümrük Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgedir.