DESTEK ALIN
0224 451 16 21

HİZMETLERİMİZ

Garanti Belgelerinin Alınması

Garanti Belgesi

Garanti Belgesi, imalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.

İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, yönetmelik eki listede yer alan mallar için; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilmek üzere garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar. Garanti Belgesi başvuruları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.

Garanti Belgesi alınabilmesi için öncelikle Bakanlıkça belirlenen sayı ve standartta yetkili servis ile sözleşme yapılarak Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınması gerekir. Bazı mallarda ise servis sözleşmesi ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine gerek olmadan doğrudan Garanti Belgesi alınabilmektedir. (Güneş gözlükleri, gözlük çerçeveleri, harddiskler, hoparlörler, vb.)

Bakanlık yönetmeliğinde yeralmayan bazı maddeler için ise Ekonomi Bakanlığı’nın İthalat 2012/6 sayılı Tebliği gereği gümrükte Garanti Belgesi ibraz edilmesi istenmektedir. Bu türdeki ürünler için de yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak Garanti Belgesi alınır.

Garanti Belgesi işlemleri için elektronik imza gerekmektedir. Firmamız elektronik imza alımı dahil Garanti Belgesi işlemlerinin tüm sürecinde hizmet vermektedir.
Yetkili Servis Ağıi

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen sayıda ve belirlenen TSE standardına uygun TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip yetkili servislerle sözleşme yapılması gerekir.

İmal veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri dikkate alınarak Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, TSE ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Tüketicinin Korunması ve Piyasa

Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve/veya değiştirilir.

Firmamız yurt genelindeki anlaşmalı servisleri vasıtasıyla yetkili servis ağının kurulması konusunda hizmetinizdedir.
Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi, yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı-üretici ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat ile Bakanlıkça belirlenen miktarlarda yedek parça bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgedir.

Garanti Belgesi gerektiren ürünlerde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ürünün cinsine göre servis sayısı ve standardını belirleyerek önce yetkili servis ağının kurulmasını istemekte, daha sonra Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi düzenleyerek bu servisleri onaylamaktadır.
Süre Uzatımları

Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerinin süresi 2 yıl, Garanti Belgelerinin süresi de yine 2 yıldır. Bu sürenin bitiminde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurularak belgelerin yenilenmesi gerekmektedir.
Model İlavesi

Garanti Belgeleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ürünlerin modelleri belirtilerek onaylanmaktadır. İleride ithal veya imal edilebilecek yeni modellerin mevcut Garanti Belgesi ilave edilerek belge kapsamına alınması gerekir.

Bazı ürünlerde ise (harddisk, mouse, güneş gözlükleri vb.) belge doğrudan doğruya Tüm Modeller için onaylanmakta, bu durumda yeni modeller için ayrı bir onay alınmasına gerek kalmamaktadır.

Firmamız model ilavesi işlemleriniz konusunda hizmetinizdedir.