DESTEK ALIN
0224 451 16 21

HİZMETLERİMİZ

İthalat İhracat İzinleri

Bilgi Teknolojileri Kurumu

Imei Kaydı

GSM özelliği taşıyan cihazların, ithal edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde; kullanıma kapanmaması için, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan IMEI Kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Tac Kaydı

IMEI kaydının yapılabilmesi için cihaza ait IMEI numarasının ilk 6 veya 8 hanesinden oluşan TAC Kodunun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olması gerekmektedir.

Telsiz ve Telekomünikasyon Cihazları Sınıf-2 Bildirimi

İthal edilecek telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca denetime tabi tutulmaktadır. El terminali, kablosuz modemler, GSM baz istasyonları, telsiz cihazlar, meteorolojik radarlar gibi cihazlar, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’ne göre Sınıf -2 Bildirim Formu gerektiren bazı ürünlerdendir.
Emniyet Genel Müdürlüğü İthalat İzinleri

Çakı, bıçak, dürbün, teleskop, zıpkın v.b. ürünlerin ithali İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü iznine tabidir. Detaylı bilgi için uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.
Epdk İzin / Lisans İşlemleri

Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalatı:

Akaryakıt harici petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilebilmesi için Kurumdan uygunluk yazısı alınması gerekir. Uygunluk yazısı alınması kaydıyla akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerini;

a) Yurt içinden temini sanayiciler,
b) Yurt dışından ithali doğrudan sanayiciler ya da sanayiciler adına ithalatçılar tarafından yapılabilir.

EPDK Lisans işlemleri:

Petrol piyasasında faaliyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetlerin türüne göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans almak zorundadırlar. Lisan türleri, bedelleri, tadilleri v.b. konularda uzman kadromuzdan destek alabilirsiniz.
Şeker Kurumu İşlemleri

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthal İşlemleri
Şeker İhraç Ön İzni İşlemleri
Ekonomi Bakanlığı İşlemleri

Kullanılmış Makine İthal İzni

Kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatına İthalat Rejimi Kararı’nın 7. maddesi çerçevesinde ithalat izni veya ilgili kurumlardan uygunluk yazısı alınarak izin verilebilir. İthal edilmek istenen kullanılmış eşya ilgili tebliğin ekli listelerindeki yerine göre elektronik ortamda ve manüel olarak tarafımızdan başvuru yapılarak sonuçlandırılır. Kullanılmış makine ithali için gerekli izinlerin alınması konusunda uzman kadromuzdan bilgi alabilirsiniz.

Kota/ Gözetim Belgesi

Bazı malların ithali yerli üretici açısından haksız rekabete yol açtığından kotalar ile kısıtlanmakta veya gözetim belgesi ile ithalatı izlenmekte, belirli bir birim fiyatın altında ithalatın yapılmaması sağlanmakta ya da kayıt belgesi ile ithalatı kayıt altına alınmaktadır. İthal etmek istediğiniz mal ile ilgili ithalat planı yapmadan gerekli ön araştırmayı yapmanızda yarar vardır. İthalatın gözetim belgesi ya da kotaya tabi olduğunu bilmeyen birçok ithalatçı, mallar gümrüğe geldikten sonra belge gerektiğini öğrenmekte ve belge alınma süresi içinde gümrükte ardiye ücreti ödemek zorunda kaldığından mağdur olmaktadır. Belge başvurusunda getirdiği malların fiyatı tebliğe göre düşük kaldığında ithaline izin verilmezse mallarını geri göndermek zorunda kalıp ayrıca zarara girmektedir.

Gözetim belgesi ya da kota alınabilen bazı mallar; Alçak Yoğunluk Polietilen, Musluk, Seramik Karo, Porselen-Seramik Mutfak eşyaları, Çanta, Elektrik Süpürgesi, Alüminyum Sac ve Levhalar, PVC v.b.

İthalat yapmadan önce malınızla ilgili gözetim uygulaması olup olmadığını mutlaka sorgulayın.

Tarife Kontenjanı Alımı

İkili anlaşmalar çerçevesinde bazı tarım ürünleri ithalatında tarife kontenjanı açılarak ilgili tebliğin kriterlerine göre kontenjan dağıtımı gerçekleştirilir. Dağıtımın ne şekilde yapılacağı, hangi kurum ya da firmalara öncelik tanınacağı yine ilgili tebliğlerle düzenlenmiştir. Buna göre kota dağıtımı bazı tarife kontenjanları önce gelen önce alır yöntemine göre, bazıları kamu kuruluşlarına öncelik tanınarak, bazıları firmanın ithalat performansına göre, bazıları da dönemsel olarak gerçekleştirilmektedir. İthalat yapmadan önce ürününüzün kotaya tabi olup olmadığını sorgulamak için bizi arayınız.

İthal Şahadetnamesi Onayı

Bazı kritik malzemelerin ithalatında, ilgili gümrük malzemeye ilişkin ithal şahadetnamesi talebinde bulunduğunda gerekli başvuru ve takip tarafımızdan yapılarak kısa sürede sonuçlandırılır.
TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) İzinleri

İthal etmek istediğiniz X Işını içeren cihazlar ve Radyoaktif Kaynak İçeren Cihazlar TAEK tarafından izne tabidir. Cihazların kullanım amacına göre alacağınız izinler değişkenlik gösterir. Bazıları için sadece ithal izni almak yeterli olurken , bazı durumlarda lisans başvurusu da yapmak gerekir.

Firmamız:

- Lisans işlemleri
- İthal İzinleri
- Kapsamdışı yazıları
alınmasında size yardımcı olacaktır.

İthal edeceğiniz ürün için hangi lisansları almanız gerektiğini öğrenmeden ithalatyapmayın. Uzman kadromuz bu konuda gereken desteği sizlere verecektir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İşlemleri

AEEE Uygunluk Bildirimi İşlemi

Elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması amacıyla bakanlık bu ürünleri ithal eden ve üreten firmaların takibini yapabilmek amacıyla bildirimi zorunlu kılmıştır. Bu bildirimin her yıl Şubat ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Bildirim kaydı için uzman kadromuzdan destek alabilirsiniz.

Pil-Akü İthali Tareks İşlemleri

Pil ve Akümülatörlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır. Başvurular elektronik ortamda firma tanımlaması, ön izin başvurusu ve ithalat tescil öncesi başvurusu olarak 3 aşamada tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.

Katı Yakıt İthalatçı Kayıt Belgesi ve Kontrol Belgesi

İthal edilmek istenilen Taşkömürü, Linyit vb. katı yakıtların ithalinde malın Türkiye gümrük kapısına gelmesinden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “Katı Yakıt İthalatçı Kayıt Belgesi” , Ozon Tabakasını İncelten Kimyasalların ithalinde de ‘‘OTİM Kayıt Belgesi’’ alındıktan sonra “Kontrol Belgesi” alınması gerekmektedir. İthalatçı Kayıt Belgesi ve Kontrol Belgesi alınması ile ilgili yapmanız gerekenler ve sağlamanız gereken şartlar hakkında uzmanlarımızdan bilgi ve destek alabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı İşlemleri

İlaç Ruhsatlandırma İşlemleri

İlaç Ruhsat (CTD) Dosyalarının Hazırlanması ve Elektronik Başvuru
Reçeteli ve Reçetesiz İlaç Ruhsat Alımı
Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün Ruhsatı
Varyasyon Dosyalarının Hazırlanması
Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Özel İzin Belgesi
Ruhsat Yenileme Başvurusu
Ruhsat Devir İşlemleri
KÜB ve KT Hazırlanması
Biyoyararlanım/ Biyoeşdeğerlik Başvurusu
GMP Belgesi Başvuru Dosyasının Hazırlanması
İlaç Hammaddeleri İthal İzni
Kontrol Belgesi
Kontrole Tabi Madde İthalatı

UBB Kayıtları

Firma Kaydı
Bayi Kaydı
Ürün Kaydı
İhracat Sertifikası

Kozmetik Bildirimleri

Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası
Etiket Düzenlenmesi
Zehmer (Uzem) Bildirimi
Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirme Dosyası
Tıbbi Amaçlı Bebek Mamaları ve Enteral/ Parenteral Beslenme Ürünleri İthal İzinleri
Kontrol Belgesi Alımı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu İzinleri
Biyosidal Ruhsatı Alımı
İnsani Tüketim Amaçlı Su İthal İzni
MSDS (Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlanması
Analiz Başvuru ve Takip İşlemleri
Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin denetimlerden ceza alınmasını önleyen esaslar hakkında bilgilendirme, etiket ve ambalaj (stok ya da mağazalarda) kontrollerin yapılması
Üretim Yeri İzni Alınması
Piyasa gözetimi ve Denetimi Danışmanlığı

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlanması

MSDS Neden Hazırlanır?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (Material Safety Data Sheet – MSDS) kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve kullanıcılarının o kimyasalı kişisel ve çevresel olarak güvenle kullanmak, muhtemel tehlikelerinden korunma yolları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.

MSDS Nerede Kullanılır?

Yönetmelik gereğince, gerek ithalat, gerek üretim yolu ile piyasaya sunduğunuz kimyasal ürünleriniz için, profesyonel kullanıcılara, en geç satış anında,
- İhracat esnasında profesyonel kullanıcılara, CLP tüzüğü çerçevesinde REACH uyumlu olarak,
- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu kapsamında üretim/ ithalat bildirimi yapılacak olan ürünlerde bildirim esnasında, bu konuda sertifikalı kişilerce hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu sunma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Aşağıdaki şemada GBF hazırlanması gereken durumlar özet olarak ilginize sunulmuştur.

MSDS (GBF) Hazırlama

TSE tarafından akredite olmuş uzmanlarımız tarafından sektöre, MSDS-Güvenlik Bilgi Formu konusunda yayınlanan tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda;
Türkiye’de geçerli 26 Aralık 2008 tarihli resmi gazetede 27092 Mük. Sayı ile yayınlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” ve CLP Tüzüğü kapsamında MSDS-Güvenlik Bilgi Formları ( GBF) oluşturulmaktadır.
Kimya endüstrisinde son derece önemli bir yer tutan “Güvenlik Bilgi Formu” (MSDS) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlanmakta ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait Güvenlik Bilgi Formlarını Türkçeye tercüme edilebilmektedir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İşlemleri

Kontrol Belgesi

Ürün gruplarına göre başvuru yerleri ve istenen belgeler değişiklik arz etmektedir. İthal etmek istediğiniz ürün bilgilerini firmamıza bildirmeniz halinde, firmamız gerekli ön inceleme ve araştırmayı yaparak, ilgili ürünün kontrol belgesine tabi olup olmadığı konusunda sizi bilgilendirecektir.

Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Ruhsat İşlemleri

Üretimi veya ithali yapılan zirai mücadele alet ve makinelerinin; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılması gerekmektedir. Numune izni, ithal izni ve üretim izni ile test merkezine gönderilen makinelerin başvuru ve takip işlemleri hakkında bilgi almak için uzmanlarımıza danışabilirsiniz.

Gıda Ürünleri için Uygunluk Belgesi (Çikolata Ürünleri, Bitkisel Çaylar, Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar, Enerji İçecekleri, Süt Ürünleri, Alkolsüz İçecekler, Alkollü İçkiler, Meyve Suları, Dondurulmuş ve Kurutulmuş Ürünler, Şeker ve Şekerlemeler, Çay, Kahve, Baharatlar, Kakao Ürünleri, Bitkisel Yağlar vb.)
Gıda Takviyeleri için Uygunluk Belgesi
Spor Destek Ürünleri ve Enerji İçecekleri Uygunluk Belgesi
Veteriner İlaç Ruhsatı Alımı
Veteriner İlaç Ruhsat Yenileme/ Devri/ İptali
Veteriner İlaç Ruhsat Varyasyon Dosyası Hazırlanması ve Başvuru
Veteriner İlaca Tabi Olmayan Ürünlerin (Hayvan Kozmetiği) İzinleri
Gıda ile Temas Eden Maddeler için Uygunluk Belgesi
Bitkisel ve Hayvansal Yemler için İthal İzni
Su Ürünleri İthalat İzinleri
Hayvan ve Hayvansal Ürün Uygunluk Belgesi
Evcil hayvan mamaları için İthal İzni
Sağlık Sertifikası,
Etiket / Ambalajların mevzuatlara uyumunun analizi
Piyasa gözetimi ve Denetimi Danışmanlığı
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzinleri

Diş, Dil ve Arayüz Fırça Bildirimleri
Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı ve Kapağı Bildirimleri
Hijyenik Ped, Bebek Bezi, Tamponlar, Göğüs Pedleri, Göğüs Koruyucu Silikon Bildirimleri
Kuvvetli Asit ve Baz Bildirimleri
Hava Aromatize Edici Ürün Bildirimi
Deterjan Bildirimi
Havuz Kimyasalları Bildirimleri
Teknik Dosya Hazırlanması

MSDS (Güvenlik Bilgi Formu) Hazırlanması

Analiz Başvuru ve Takip İşlemleri
Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin denetimlerden ceza alınmasını önleyen esaslar hakkında bilgilendirme, etiket ve ambalaj (stok ya da mağazalarda) kontrollerin yapılması
Üretim Yeri İzni Alınması

Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlanması

MSDS Neden Hazırlanır?

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (Material Safety Data Sheet – MSDS) kimyasal madde ve müstahzarları (karışımları) üreten, ithal eden firmaların ve kullanıcılarının o kimyasalı kişisel ve çevresel olarak güvenle kullanmak, muhtemel tehlikelerinden korunma yolları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır.

MSDS Nerede Kullanılır?

Yönetmelik gereğince, gerek ithalat, gerek üretim yolu ile piyasaya sunduğunuz kimyasal ürünleriniz için, profesyonel kullanıcılara, en geç satış anında,
- İhracat esnasında profesyonel kullanıcılara, CLP tüzüğü çerçevesinde REACH uyumlu olarak,
- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu kapsamında üretim/ ithalat bildirimi yapılacak olan ürünlerde bildirim esnasında, bu konuda sertifikalı kişilerce hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formu sunma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Aşağıdaki şemada GBF hazırlanması gereken durumlar özet olarak ilginize sunulmuştur.

MSDS (GBF) Hazırlama

TSE tarafından akredite olmuş uzmanlarımız tarafından sektöre, MSDS-Güvenlik Bilgi Formu konusunda yayınlanan tüzük ve yönetmelikler doğrultusunda;
Türkiye’de geçerli 26 Aralık 2008 tarihli resmi gazetede 27092 Mük. Sayı ile yayınlanan “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik” ve CLP Tüzüğü kapsamında MSDS-Güvenlik Bilgi Formları ( GBF) oluşturulmaktadır.
Kimya endüstrisinde son derece önemli bir yer tutan “Güvenlik Bilgi Formu” (MSDS) Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırlanmakta ya da ithal ettiğiniz ürünlere ait Güvenlik Bilgi Formlarını Türkçeye tercüme edilebilmektedir.