DESTEK ALIN
0224 451 16 21

HİZMETLERİMİZ

TÜBİTAK DESTEKLERİ

TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI – 1501

•Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilmektedir.
•Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır .
•Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır.
•Destek oranı minimum %40, maksimum %60 olacak şekilde, Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için hibe destek

TÜBİTAK PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI- 1503

•En az bir üniversite ile sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, ihracatçı birliğinden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunlu olup, bu katılımcı kuruluşlardan herhangi biri TÜBİTAK’a etkinlik için destek başvurusunda bulunabilir.
•Etkinliğin ulusal olması durumunda hibe destek tutarı 25.000,
•Etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda hibe destek tutarı 30.000

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI- 1505

•Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler veya büyük ölçekli kuruluşlar (müşteri kuruluş olarak) ile anlaşma sağlayan üniversite, eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri (yürütücü kuruluş olarak) ortak başvuru yapabilmektedir.
•Destekleme süresi,proje bazında en fazla 24 aydır.
•Bütçe üst sınırı 1.000.000 TL
•Müşteri kuruluşun KOBİ olması durumunda, proje bütçesinin %75’i hibe olarak TÜBİTAK tarafından, geriye kalan %25’i ise KOBİ tarafından karşılanır.
•Müşteri kuruluşun büyük ölçekli kuruluş olması durumunda, proje bütçesinin %60’ı hibe olarak TÜBİTAK tarafından, geriye kalan %40’ı ise büyük ölçekli kuruluş tarafından karşılanır.

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI – 1507

•KOBİ şartlarını taşıyan, sektörüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilmektedir.
•Destekleme süresi proje bazında en fazla 18 aydır.
•Proje bütçesi üst sınırı 500.000 TL
•Destek oranı, Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için %75 hibe destek
•Projesi başarıyla tamamlanan kuruluştaki proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 teşvik ödülü

TÜBİTAK ULUSLAR ARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI-1509

•Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilmektedir.
•Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır .
•Destekleme Süresi, uluslararası projenin başlangıç ve bitiş tarihleri kadardır.
•Ar-Ge nitelikli proje harcamaları kapsamında, büyük kuruluşlar için %60 hibe destek
•Ar-Ge nitelikli proje harcamaları kapsamında, KOBİ’ler için %75 hibe destek

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI -1511

•Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilmektedir.
•Çağrı duyurusunda belirtilmedikçe destekleme süresinde sınır yoktur.
•Çağrı duyurusunda belirtilmedikçe proje bütçesinde sınır yoktur.
•Ar-Ge nitelikli proje harcamaları kapsamında, büyük kuruluşlar için %60 hibe destek
•Ar-Ge nitelikli proje harcamaları kapsamında, KOBİ’ler için %75 hibe destek
•Programdan faydalanan KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşlar ayrıca; %20’nin üzerinde yurtdışı hizmet alım desteğinden, %10 genel gider desteğinden ve birden fazla ön ödeme olanaklarından yararlanabilecekler.

TÜBİTAK BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAM-1512

•Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış girişimciler başvurabilmektedir.
•Aşama 1: Fikirden iş Planına İş fikri TÜBİTAK tarafından uygun bulunduğunda girişim planı hazırlanır.
•Aşama 2: Şirketleşme ve Teknolojik Doğrulama Girişim planı (proje) başvurusunun değerlendirilmesi sonucu başarılı bulunanlar için girişimcinin kuracağı sermaye şirketine teknogirişim sermaye desteği sağlanır.
•Aşama 3: İleri Ar-Ge Aşaması İlk Ar-Ge projesi 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenir.
•Aşama 4: Ticarileştirme Aşaması
•Aşama 2’de verilecek hibe destek tutarı,bir defaya mahsus, teknogirişim sermaye desteği şeklinde olup en fazla 100.000 ’dir.
•Girişimcinin Aşama 3’e devam etmesi durumunda verilecek hibe destek tutarı ve oranı için 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.

TÜBİTAK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI-1513

•Programa başvuru yapabilecek kuruluşlar arasında üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri, teknopark yönetici şirketinin ortak olduğu şirketler bulunmaktadır.
•Destekleme süresi proje bazında 5 yıldır. Bu süre en fazla 5 yıl daha uzatılabilir.
•Destek miktarı yıllık üst sınırı 2012 yılı için 1.000.000’dir. Program kapsamında TTO’lar, yıllık bütçe planlamalarına göre ön ödemeli ve hibe şeklinde desteklenecektir.
•Destek oranı ilk 5 yıl %80,
•Destek oranı ikinci beş yıl için %60
Desteklenecek Faaliyetler
•Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri
•Fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi
•Girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama
•Bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapma Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.